-

Projekty

Obecnie przeprowadzamy kilka dużych projektów w Europie, Ameryce i Azji.

Highlights:

  • Montaż prasy GT
  • Mechaniczna i elektryczna przebudowa prasy GT plus automatyzacja
  • Nadzorowanie produkcji w tłoczniach przy świeżo zrealizowanym projekcie „modernizacja i automatyzacja linii pras wraz z wymianą narzędzi”
  • Modernizacja linii cięcia blachy
  • Przeniesienie prasy na terenie Europy
  • Modernizacja robotów w spawalniach
  • Ochrona przed hałasem dla dwóch pras
  • Przebudowa systemów sterowania w trzech prasach z typu S5 na S7
  • ... I inneImage