-

Informacja prawna

FMI systems GmbH
Heinrich-Hertz-Staße 11
34123 Kassel
Tel. +49 (0) 561 - 207 505 - 0
Fax +49 (0) 561 - 207 505 - 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zarząd:
Francisco Iglesias Veiga

Forma prawna:
GmbH

Rejestr handlowy:
HRB 14219,
Amtsgericht Kassel

Numer NIP:
DE 25 284 0424

D-U-N-S Liczba:
55-143-4470

1. Zawartość oferty on-line
Autor nie przejmuje gwarancji za aktualność, zgodność, kompletność lub jakość informacji zawartych na stronie. Odpowiedzialność cywilna w stosunku do autora dotycząca szkód materialnych i niematerialnych, które zostały spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem przedstawionych informacji, lub zastosowaniem wadliwych i niepełnych informacji jest zasadniczo wyłączona, o ile ze strony autora nie ma udowodnionego umyślnego lub rażącego nieumyślnego zawinienia. Wszystkie oferty są bez zobowiązania. Autor zastrzega sobie wyraźnie możliwość zmiany, uzupełnienia, anulacji części strony lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi oraz możliwość czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji.

2. Odesłania i linki
W przypadku bezpośrednich i pośrednich odesłań do obcych stron internetowych (linków), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej miałoby zastosowanie tylko w przypadku, kiedy autor zna zawartość witryny oraz ma możliwość techniczną i można od niego wymagać uniemożliwienia użytkowania strony w przypadku zawartości sprzecznej z prawem. Autor oświadcza stanowczo, że w czasie zainstalowania linkόw nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści na podanych stronach. Na aktualny i przyszły kształt, treść oraz autorstwo podanych w linkach witryn autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści podanych na stronach zawartych w linkach, które zostały zmienione po zainstalowaniu linków. To ustalenie obowiązuje do wszystkich linków i odesłań w ramach własnej oferty internetowej, a także obcych wpisów w księgach gości założonych przez autora, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailowych i wszystkich innych formach banków danych, do których treści możliwy jest dostęp do zapisz z zewnątrz. Za nielegalne, wadliwe i niepełne treści, a w szczególności za szkody, które powstały w związku z zastosowaniem lub nie zastosowaniem przedstwionych informacji tego typu, ponosi odpowiedzialność oferent strony, na którą jest się przekierowanym, a nie ten, który poprzez link jedynie odsyła do tych publikacji.

3. Prawo autorskie i znaki towarowe
Autor stara się przestrzegać praw autorskich zastosowanch obrazków, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów zawartych we wszystkich publikacjach, używać własne obrazki, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe i teksty, lub sięgać po obrazki, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe i teksty wolne od licencji. Wszystkie marki i znaki handlowe nazwane, wzgl. chronione przez osoby trzecie użyte w ramach oferty internetowej, podlegają bez zastrzeżeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawa posiadania zarejestrowanego właściciela. Tylko na podstawie samego nazwania, nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe, nie są chronione prawami osób trzecich. Prawo autorskie w stosunku do opublikowanych i przez autora stworzonych objektów pozostaje jedynie u autora strony. Powielanie i używanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanycvh publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych
O ile w ofercie internetowej istnieje możwość wprowadzenia danych osobistych lub służbowych (adres e-mail, nazwiska, nazwy, adresy), wydanie tych danych ze strony użytkownika odbywa się tylko i wyłącznie dobrowolnie. Wykorzystanie i zapłata za wszystkie zaoferowane usługi, o ile jest to technicznie możliwe i można tego wymagać, jest dozwolone również bez podania tych danych, wzgl. z podaniem danych anonimowych lub pseudonimów. Zastosowanie przez osoby trzecie danych kontakowach jak adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, a także adresy e-mailowe do przesyłania niezamówionych wyraźnie informacji jest niedozwolone. W przypadku naruszenia tego zakazu wyraźnie zastrzeżona jest możliwość wstrzęcia kroków prawnych w stosunku do wysyłającego tzw. maile-spamy.

5. Wyłączenie odpowiedzialności
To wyłączenie odpowiedzialności należy rozumieć jako część oferty internetowej. Jeśli części lub poszczególne sformułowania zawarte w tekście tej strony nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie całkiem odpowiadają obowiązującemu prawodawstwu, pozostałe części tego dokumentu pozostają nienaruszone jeśli chodzi o zawartość i ważność.

 

Ta witryna jest administrowana przez:
A-CSI GmbH
Wasemweg 5
74821 Mosbach
Tel +49 (0) 62 61 / 673 615
Fax +49 (0) 62 61 / 673 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.a-csi.de/